Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice

Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej

      serdecznie zapraszają

 Babcie i Dziadziów 

na uroczystość

Dnia Babci i Dziadka

która odbędzie się

15 stycznia 2019 r. o godzinie 14 .00 w budynku szkoły.