W dniach od 02 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. ( dwa tygodnie) w naszej szkole organizowane będą wakacyjne warsztaty plastyczne.
W warsztatach mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli. Udział jest bezpłatny. Materiały i pomoce zapewnia organizator.
Warsztaty odbędą się dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie na rzecz Wsi Niedźwiada z Gminy Ropczyce na wsparcie realizacji zadania publicznego  pod nazwą  Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji- edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych.
Warsztaty odbywać  się będą w godzinach 9.00 – 11.00 w naszej szkole – sala nr 8 ( zerówka).
 Serdecznie zapraszamy.