Dyrektor Szkoły informuje Rodziców, że w związku z przystąpieniem szkoły do ogólnopolskiego strajku nasza placówka w dniach od 8  kwietnia 2019 r. zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy danej klasy, grupy przedszkolnej, czy świetlicy.
Działania takie prowadzone będą do odwołania. O wszelkich zmianach Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.