5 kwietnia Żabki  posiały wielkanocny owiec. Wśród tradycji wielkanocnych najczęściej wymieniane są baranki, zajączki, pisanki, święconka itd. Nikt jednak nie wspomina dziś o pięknej tradycji siania przed Wielkanocą owsa. Na święta do tzw. łączki wstawia się zazwyczaj gipsowego baranka z chorągiewką i m.in. również w ten sposób dekoruje się świąteczny stół.Owies na Wielkanoc jest symbolem tego, co wzrasta i zapewnia w domu dostatek.