W ubiegłym tygodniu przedszkolaki wspólnie z szkołą przyłączyły się do celebracji Dnia Bezpiecznego Internetu.  W tych dniach dzieci obejrzały bajkę edukacyjną o ,,Neciku”, który był przewodnim tematem prowadzonych zajęć, pogadanek oraz zabaw. Dodatkowo przedszkolaki współpracując w grupach skonstruowały robocika o imieniu Necio lub Necia. Sprawiło im to wiele radości i z wielkim zaangażowaniem wykonywały pracę. Necio przybliżył dzieciom pojęcie i zastosowanie Internetu oraz zagrożenia jakie w nim czyhają. Na zajęciach dzieci poznały także z „bliska” laptop, czyli komputer przenośny. Wiedzą już, co to jest monitor, klawiatura, myszka zarówno w języku polskim jak i angielskim. Podczas zabawy ruchowej dzieci stały się małymi „komputerami” – rzucając do siebie kłębek wełny stworzyły internetową sieć. Odbyły się także liczne gry i zabawy tematyczne, wykonane prace plastyczne oraz wysłuchane zostały piosenki w wykonaniu bohatera zajęć. Temat Internetu okazał się dla przedszkolaków bardzo bliski ponieważ, chętnie i z wielkim zainteresowaniem podejmowane były pogadanki z nim związane.