Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej powstała w 1967 roku. W wyniku reformy szkolnictwa szkoła została przejęta przez samorząd gminy, a następnie utworzono Zespół Szkół w skład którego wchodziły:

  • zerówka
  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum

Od 2007 do 2017 roku szkołą zarządzała Pani dyrektor Teresa Bieszczad. W 2004 roku, staraniem nauczycieli i uczniów, powstała w szkole „Izba Regionalna”, w której kolekcjonuje się sprzęt rolniczy i przedmioty domowego użytku używane przez mieszkańców w przeszłości. 19 października 2010 roku patronem Szkoły Podstawowej został ks. Jan Twardowski. 

Od września 2017 roku funkcję dyrektora  Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej pełni pani dyrektor Renata Samson- Matysek.