Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

39- 107 Niedźwiada Górna 261

tel. 17 22 13 638

e-mail: zsniedzg@wp.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej przyjmuje codziennie w godzinach pracy od 8.00 do 15.00

 

Zdjęcie satelitarne budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej