Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Dziś angażują się w to wydarzenie  państwa z całego świata.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej po raz drugi przyłączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizatorką lokalnych obchodów była p. M. Śliwa, która od czterech lat w Warszawie bierze udział w konferencji, będącej centralnym punktem obchodów.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Podczas konferencji DBI 2019 organizatorzy podkreślali istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie, jako instytucja edukacyjna zaprosiła do wspólnych obchodów DBI nauczycieli działających w sieciach szkół z projektu „Aktywna tablica. W ramach corocznych obchodów miały miejsce zajęcia pokazowe i warsztaty. Podczas obchodów wystąpił również p. Przemysław Kulig, który zarządza szkolnymi sieciami internetowymi w gminie Ropczyce. Przedstawił on uczniom i zebranym gościom prezentację multimedialną i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz scharakteryzował korzyści i zagrożenia, jakie niosą gry komputerowe i portale społecznościowe.

Kolejny gość- rodzic, P. Witold Kramarz, z zawodu policjant omówił problemy związane z cyberprzemocą, niebezpiecznymi treściami w sieci, zwracając uwagę na profilaktykę i procedury interwencji, w tym także rodzicielskiej.

Na koniec zajęć zgromadzonym zaproponowano wzięcie udziału w akcji „Offline Challenge”, czyli do podjęcia próby odłączenia się od sieci na 48 godzin, konkursie dla klas starszych „Najciekawsza gazetka ścienna” oraz konkursie plastycznym pt. „Wirus komputerowy”, skierowanym do przedszkolaków.

W drugiej części obchodów, czyli spotkaniu w formie warsztatów p. Śliwa przedstawiła problemy poruszane na konferencji organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer w Warszawie. Podzieliła się przywiezionymi materiałami i plakatami. Zapoznała wszystkich z platformą edukacyjną Safer Internet, na której przedstawiciele siedmiu szkół z gminy Ropczyce dokonali logowania i tym samym stali się uczestnikami wielkiej społeczności międzynarodowej skupionej wokół działań na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji przedstawili wspólny wniosek, aby rozpowszechniać „Offline Challenge” i zastanowić się nad nagrodami dla uczestników, którzy podejmą to wyzwanie.

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej, zakończyło się konkluzją, że wszyscy są odpowiedzialni za to jaką przestrzenią jest sieć i każdy powinien angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu .

W kolejnych dniach nauczyciele – wychowawcy poprowadzili dla uczniów ciekawe lekcje wychowawcze, w których poruszali temat bezpieczeństwa w sieci. Klasa VIII i VI wygrała konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną.

Dzieci z przedszkola i klas młodszych również aktywnie brały udział w tym wydarzeniu. Na wspólnym spotkaniu z panią informatyk wysłuchały zasad korzystania z Internetu, dowiedziały się, co to jest wirus komputerowy, obejrzały filmik „Owce w sieci” oraz zapoznały się z grą edukacyjną  INTERLANDIA, która uczy jak zachować w sieci rozsądek, uważność, siłę, życzliwość i odwagę. Gra przedstawia najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w Internecie. Na koniec spotkania pani Śliwa ogłosiła dla dzieci konkurs plastyczny pt. ” Jak wyobrażam sobie wirusa komputerowego”. W konkursie wzięło udział bardzo dużo uczniów, a prace były naprawdę pomysłowe. Komisja w składzie: p. Dyrektor i p. M. Barłowska i Patrycja Strzałka – przewodnicząca SU, podjęły decyzję o następujących wynikach konkursu:

W kategorii przedszkole:

I miejsce Daria Nowicka, II miejsce – Oliwia Lewandowska, III – miejsce Ania Wodzień, wyróżnienie – Igor Chmura.

W kategorii klas I – II:

I miejsce – Krystian Nowicki

II miejsce – Sylwester Ziobro

III miejsce – Patryk Hamela

Pani Dyrektor wręczyła zwycięzcom pamiątkowe książki i zakończyła główne obchody pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Ale pamiętajmy, że ten dzień powinien trwać codziennie.