Od września 2018 r. do listopada w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej realizowany był program profilaktyczny „Dopalacze i narkotyki zabijają”.

Projekt skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców.

Jego głównym celem było uświadomienie młodym ludziom z jaką łatwością można popaść  w uzależnienia oraz jakie niebezpieczeństwa niosą one ze sobą.

Nie zapomnieliśmy również o edukacji osób dorosłych, ponieważ to oni są pierwszym wzorem do naśladowania. Młodzież szkolna musi być  świadoma tego, że dopalacze i narkotyki są szkodliwe. Jak przestrzec się przed nimi.

W ramach projektu realizowanego przy współpracy Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ropczycach oraz Komendy Powiatowej Policji z Ropczyc

Zorganizowano:

  1. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli na temat „Dopalacze i narkotyki zabijają”- prowadzone przez terapeutę.
  2. Pogadanka dla uczniów , którą prowadził psycholog z Poradni Terapii Uzależnień w Przecławiu oraz Policjanci – p. Anna Malinowska i Grzegorz Marchut
  3. Zorganizowano Pokaz zdrowego przyjęcia na  podsumowanie projektu dla uczniów
  4. Zorganizowano Szkolny rodzinny konkurs plastyczny na Plakat – „ Dopalaczom mówimy nie!”