Celem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą  i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie  Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie. Cztery uczennice zostały nagrodzone dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi: Miklos Natalia , Ewelina Kosińska, Paulina  Kosińska i Aleksandra Kopala.  Zgromadzeni uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji, oraz obejrzeli film o zagrożeniach związanych z praca i zabawa na terenach wiejskich.