Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”. Otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne oraz interaktywny monitor dotykowy.

W dniu  28 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli  w ramach  powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu.

Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim:

  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami, m.in. udział w lekcjach otwartych
  • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, to:

  • Szkoła Podstawowa w Lubzinie
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej
  • Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich
  • Szkoła Podstawowa w Małej
  • Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach