W ostatni dzień przed przerwą świąteczną Samorząd Szkolny zorganizował piękną uroczystość cementującą całą społeczność szkolną. W starannie przygotowanej części artystycznej wprowadzono wszystkich w nastrój świąteczny, przypomniano wiele już prawie zapomnianych zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia, były piękne wiersze i czas na wspólne kolędowanie. Apel zakończyliśmy gremialnym łamaniem się opłatkiem i życzeniami.

Wszyscy – uczniowie uczniom, nauczyciele nauczycielom, uczniowie nauczycielom, nauczyciele uczniom – przekazywali sobie ciepłe, życzliwe życzenia szczęścia na cały przyszły rok.

Wiele klas także we własnym, kameralnym gronie organizowało sobie „Klasowe Opłatki”.