12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji pasowania na ucznia klasy I. W uroczystości wzięli udział 22 pierwszoklasistów, ich rodzice oraz grono nauczycielskie.Pasowanie na ucznia 2005Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, aby sprostać nowym obowiązkom. Chce w nowej rzeczywistości znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcie pierwszoklasistów do szkolnej rodziny, tzw. ślubowanie kl. I. Uroczystość ta cieszy się ogromnym powodzeniem.

[nggallery id=8]

Jest to pierwszy sprawdzian dla rodziców i ich pociech. Akademię rozpoczęli uczniowie kl. I programem artystycznym „Już jestem uczniem”, który opracowała ich wychowawczyni Maria Kalita. Uczniowie znakomicie odegrali swoje role przed szerszą publicznością. Wykazali swoje zdolności i umieję-tności recytatorskie, wokalne i artystyczne. Każde dziecko odniosło sukces, czuło się ważne, potrzebne i bezpieczne czego dowodem były wzruszone twarze rodziców i brawa publiczności. Potem odbyła się ceremonia ślubowania i pasowania, której dokonał dyrektor Adam Matyjewicz. Pierwszo klasiści z ogromną powagą ślubowali:

Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Przyrzekam uczyć się pilnie tego, co dobre i piękne. Przyrzekam szanować wszystkich, aby nam było dobrze. Będę starał się być dobrym kolegą. Będę przyjacielem roślin i zwierząt. Swym zachowaniem i nauką pragnę sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie- Polsce.

Po ślubowaniu dyrektor pasował każde dziecko na ucznia klasy pierwszej. Następnie każdy uczeń
złożył „podpis” w Księdze Pierwszoklasistów ( tradycją naszej szkoły jest , że każdy uczeń odbija linie papilarne palca wskazującego prawej ręki przy swoim nazwisku).

Na pamiątkę pasowania każdy uczeń otrzymał od wychowawczyni dyplom okolicznościowy i zakładkę do książki ,od rodziców słodycze, od Samorządu Uczniowskiego znaczki odblaskowe i teczki tekturowe, od księdza proboszcza Józefa Góry czekoladki.

Na zakończenie akademii Dyrektor gratulował i dziękował pierwszoklasistom za piękny program artystyczny oraz życzył samych sukcesów w nauce. Wykonano również zdjęcia okolicznościowe. Następnie pani wychowawczyni Maria Kalita zaprosiła w imieniu rodziców wszystkich zebranych gości i swoje pociech na wyśmienity poczęstunek, który przygotowali rodzice. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim rodzicom uczniów klasy I za wykwintny poczęstunek. Gratuluję zdolności kulinarnych.

Dziękuję również wszystkim gościom , którzy zaszczycili nas swą obecnością w tym tak ważnym dniu jakim jest Pasowanie Pierwszoklasistów.

mgr Mariola Kalita