Dziś odbył się w szkole konkurs ortograficzny – „Mistrz ortografii klas I – III”. Organizatorem konkursu była pani   mgr Maria Kalita. W konkursie wzięło udział 18 chętnych uczniów z klas: I – 5 osób, II – 7 osób, III – 6 osób.Celami dydaktycznymi konkursu było syntetyzowanie i porządkowanie podstawowych wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów, kształtowanie czujności i spostrzegawczości ortograficznej w toku różnych działań oraz kształtowanie nawyków poprawnego pisania.
Celami wychowawczymi było wdrażanie uczniów do uczenia się ortografii poprzez zabawę oraz pobudzanie wyobraźni i sfery uczuciowej uczniów.

Konkurs miał formę testu ortograficznego i pisania ze słuchu. Trwał 45 minut. Swoim zakresem obejmował 8 zadań testowych, w których uwzględniono wyrazy z lukami oraz złożonego z pięciu zdań pisania ze słuchu.

W skład jury weszły pani mgr Maria Kalita, pani mgr M. Kostuj oraz pani mgr M. Śliwa. Po sprawdzeniu wszystkich prac jury ogłosiło, że tegorocznym Mistrzem Ortografii Klas I -III została uczennica klasy III Karolina Strzałka. Pozostali uczestnicy konkursu wywalczyli sobie tytuł wicemistrzów ortografii.

Mistrzyni otrzymała nagrodę w postaci książki „Wesołe dyktanda” ufundowaną przez organizatorkę konkursu oraz dyplom za zwycięstwo, natomiast wicemistrzowie dyplomy za udział w konkursie.